شب
روز
Sam Worthington

Sam Worthington

Rogue 2007

6.2/10
استرالیا - 2007

Terminator Salvation 2009

6.5/10
انگلستان - 2009

Avatar 2009

7.8/10
آمریکا - 2009
آریا مووی
شب
روز