شب
روز
Robert Donat

Robert Donat

کنت مونت کریستو
کاملاً غریبه
۳۹ پله
خداحافظ، آقای چیپس
دژ
وجه نقد
زندگی خصوصی هنری هشتم

منبع : ویکی پدیا

The 39 Steps 1935

7.7/10
انگلستان - 1935
آریا مووی
شب
روز